Paula Tilli med egen diagnos föreläser.
Kostnad föreläsning + fika: 140 kr för medlemmar
225 kr icke medlemmar