Kallelse och inbjudan till årsmöte för Autism Kalmar län
till dig som är medlem i föreningen

Program

 • 10.00 - start med fika och samtal i folkhögskolans matsal Tuppen
 • 10.30 – årsmötesförhandlingar i lokal Utsikten
 • 12.00-12.45 – lunch i matsal Tuppen
 • 13.00 dialog med regionråd Lena Granath i lokal Utsikten
 • 14.30 – ca 15 avslut med gemensam fika och samtal
 • Vi behöver bli fler som är aktiva i styrelsen,
  som kan föra talan för och representera personer med autism och deras närstående.
  Tillsammans har vi möjligheter, kontakter och kanaler
  att påverka samhället och myndigheter.

 • Vill du vara med i styrelsen för föreningen?
  Vi har digitala möten 4-5 gånger per termin
  samt 1-2 fysiska möten i maj och september (medan det är ljust och bra väglag).
  Hör av dig på e-post kalmar@autism.se eller telefon se information om händelsen!

 • VÄLKOMMEN!