Välkommen till Autism & Aspergerföreningen
Kalmar Län!

Vi är en ideell förening som arbetar för att förbättra villkoren för barn, unga och vuxna med autism, Asperger syndrom och autismliknande tillstånd.

Vi finns för dig med funktionsnedsättning och för närstående!  

Digitala gratisföreläsningar om autism för föräldrar 

27 april och 19 maj

 

 

Världsautismdagen

Vi vill påminna att Autism kan visa sig på många olika sätt. Precis som i filmen "Autism har många ansikten".

Autism kan visa sig på många olika sätt och personer med autism är lika olika varandra som alla andra när det gäller personlighet, erfarenheter, intressen och mycket annat. Det finns också en del gemensamma saker. 

Lär dig mer om autism genom webbkursen e-autism klicka här.
 

Lättlästa texter och bildstöd om coronaviruset

Det är viktigt att alla nås av informationen om coronaviruset. Vi har samlat lättlästa texter, bildstöd och en film om coronaviruset med tecken som stöd.


Alla våra planerade föreläsningar, aktiviteter och utflykter är inställda tills vidare med anledning av corona-läget.  

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vi kommer att skriva här på webben och våra sociala medier när vi kommer att ha aktiviteter igen.


 

Våra träffgrupper kommer troligen inte att ha möten under hösten 2020 på grund av corona-läget.

– träff där vi kan diskutera och tipsa varandra om aktuella frågor. Vimmerbys träffgrupp är sedan många år etablerad och välbesökt.  I Kalmar har man startat en träffgrupp för personer som har egen diagnos och närstående till personer med diagnos.


 

Öppna styrelsemöten:

Medlemmar är hjärtligt välkomna att delta på våra öppna styrelsemöten, nästa styrelsemöte är:
10 maj kl 17.15 på Zoom
 

  

Playtips

 

 

LSS

I den här filmen berättar Autism- och Aspergerförbundets jurist Maria Sivall om LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hon beskriver de tio olika insatserna i LSS, så som de är tänkta att fungera, och vilka kärnvärden som ska vara vägledande i insatser enligt LSS. Filmen är ca tolv minuter.

 


ATT ÖVERKLAGA LSS
Klicka här för att se fler informationsfilmer från förbundet

Lansering av "Förlorade år. Rapport från byråkratins väntrum."

Hela Spektrat webbinarium

Antons podd
https://www.listennotes.com/podcasts/antons-podd-antons-hus-kzX4AsDBhPn/


 

Välkommen till en unik onlineaktivitet där vi tillsammans lär oss mer om tåg. Ansök om att delta på tågaktiviteten som kommer att ske digitalt den 8 maj. Aktiviteten arrangeras av projektet Hela Spektrat.
 
 
Autism- och Aspergerförbundet bjuder in medlemmar till en gratis digital visning på Naturhistoriska riksmuseet. Vi besöker utställningen ”Fossil och evolution” tillsammans med Charlotte Ek, museipedagog.
 

Analys av avslag på aktivitetsersättning

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har analyserat hur det går för unga som får avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning. Resultatet är nedslående och bekräftar den situation som unga vuxna berättar om i förbundets rapport "Förlorade år".
 

Jennys förlorade år

- Om någon hade lyssnat hade livet varit mycket enklare för mig, säger Jenny Undin, medverkande i ”Förlorade år - rapport från byråkratins väntrum”.
 


Har du ett nyskapande projekt eller utvecklingsarbete som främjar goda levnadsvillkor för personer med autism? Sök ekonomiskt stöd från Stiftelsen Autism!
 
På Svenska Postkodlotteriets förmånstagargala fick Autism- och Aspergerförbundet ta emot 5 miljoner kronor.
 
I dag får flickor med autism ofta sin diagnos betydligt senare än pojkar. Förskolan och skolan spelar en viktig roll och för att stötta pedagoger presenterar vi några tecken på autism som ofta missas hos flickor, skriver skolexpert Agneta Söder på Autism- och Aspergerförbundet.

 
Autism- och Aspergerförbundet uppmanar Socialdepartementet att se till att föräldrar till barn med funktionsnedsättning får ersättning för det merarbete de utför. 

Vill du visa upp intyg digitalt?

Nu erbjuder Försäkringskassan en ny e-tjänst som heter Visa förmånsintyg. I tjänsten kan du som har sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning visa upp ditt förmånsintyg. 

Packa en tryggsäck

Se Anna Sjölund i filmen "Vad behöver vi packa i en tryggsäck?" Filmen riktar sig till personer som möter personer med autism. Ett av flera inslag vid förbundets digitala konferens, del 1.

 

Vill du lära dig att skriva ansökningar för bidrag från fonder och stiftelser?

Habilitering & Hälsa erbjuder en gratis webbutbildning som steg för steg tar dig igenom ansökan.

 

Svara på en enkät om kroppsliga upplevelser

Lunds Universitet undersöker i en studie hur vuxna beskriver sina kroppsliga upplevelser av vardagssituationer. Nu kan du bidra till studien genom att svara på en enkät. Enkäten vänder sig till vuxna med och utan diagnosen autism.


 


Information om Regionens invånarpanel

Via invånarpanelen är det enkelt och intressant att vara med och
påverka beslut om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur

Genom en digital invånarpanel hoppas landstinget kunna värva
ett brett urval av invånare i länet – i alla åldrar och livssituationer

Invånarpanelen är ett sätt att skaffa bättre beslutsunderlag inför
politiska beslut

Läs mer 


Autism & Aspergerföreningen i Kalmar län är en intresseförening för familjer och enskilda där någon har ett funktionshinder inom autismspektrat.

Föreningen ska vara medlemmarnas stöd och en påtryckargrupp
när det gäller våra barn och vuxnas:

 • rätt till ett värdigt liv
 • skolgång i förskola, grundskola och gymnasium
 • fritidsverksamhet
 • arbete och dagliga verksamhet
 • boende
Det är viktigt för oss att sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter och positiva sidor som funktionshindret medför för den som har diagnos och närstående.
 

Vill du veta mer om föreningen?
Titta vidare på webbplatsen, ta en kontakt med någon i styrelsen, om ni saknar eller inte hittar det ni söker.
 
DU glömmer väl inte att titta in på fliken Tips & föreläsningar !! 

 

 

 

Kalender

  Nyheter

   Vår förening planerar föreläsningar och aktiviteter - vad skulle du vilja att vi arrangerar? Skicka ett mail till kalmar@autism.se

   Om NPF -neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och lärande hos SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten


   Pedagogiskt perspektivs webb - om kurser och föreläsningar

    

    
   • Vårt kontonummer på Nordea är:
    85 26 12-1

    Vi saknar fortfarande en del e-post adresser.  

    För att underlätta informationshanteringen  vill vi att du som medlem skickar in din e-postadress till oss. 

    Tack på förhand från oss i styrelsen.