Välkommen till Autism & Aspergerföreningen
Kalmar Län!

Vi är en ideell förening som arbetar för att förbättra villkoren för barn, unga och vuxna med autism, Asperger syndrom och autismliknande tillstånd.

Vi finns för dig med funktionsnedsättning och för närstående! 


Lättlästa texter och bildstöd om coronaviruset

Det är viktigt att alla nås av informationen om coronaviruset. Vi har samlat lättlästa texter, bildstöd och en film om coronaviruset med tecken som stöd.


Alla våra planerade föreläsningar, aktiviteter och utflykter är inställda tills vidare med anledning av corona-läget.  

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vi kommer att skriva här på webben och våra sociala medier när vi kommer att ha aktiviteter igen.


 

Våra träffgrupper kommer troligen inte att ha möten under våren 2020 på grund av corona-läget.

– träff där vi kan diskutera och tipsa varandra om aktuella frågor. Vimmerbys träffgrupp är sedan många år etablerad och välbesökt.  I Kalmar har man startat en träffgrupp för personer som har egen diagnos och närstående till personer med diagnos.


 Öppna styrelsemöten:

Medlemmar är hjärtligt välkomna att delta på våra öppna styrelsemöten, nästa styrelsemöte är:Playtips

Rikskonferensen "Flickor och Kvinnor med autism " drog dryga 700 deltagare och UR filmade alla föreläsningar så att du kan se dem i efterhand.

Länk till förläsningarna har du här - Rikskonferens 2018

Nu kan du se alla föreläsningar från "Hela Spektrat"

Tillsammans med Min Stora Dag driver Autism och Aspergerförbundet projektet "Hela Spektrat". Den 18 februari ordnade vi det första seminariet som fokuserade på att lyfta barn med autisms rätt till en meningsfull fritid.
 

Välkommen översyn av LSS-bostäder

Regeringen kommer äntligen se över merkostnadsprincipen så att personer som bor i LSS-bostäder inte ska ha merkostnader för sitt boende.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fjärr- och distansundervisning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges alla vuxenutbildningar går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning. Gällande gymnasiesärskolan är det upp till varje enskild skola hur man väljer att göra.
 

Se Utbildningsradions film som förklarar vad barnkonventionen är för något.


Information om Landstingets invånarpanel

Via invånarpanelen är det enkelt och intressant att vara med och
påverka beslut om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur

Genom en digital invånarpanel hoppas landstinget kunna värva
ett brett urval av invånare i länet – i alla åldrar och livssituationer

Invånarpanelen är ett sätt att skaffa bättre beslutsunderlag inför
politiska beslut

Läs mer 


Autism & Aspergerföreningen i Kalmar län är en intresseförening för familjer och enskilda där någon har ett funktionshinder inom autismspektrat.

Föreningen ska vara medlemmarnas stöd och en påtryckargrupp
när det gäller våra barn och vuxnas:

 • rätt till ett värdigt liv
 • skolgång i förskola, grundskola och gymnasium
 • fritidsverksamhet
 • arbete och dagliga verksamhet
 • boende
Det är viktigt för oss att sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter och positiva sidor som funktionshindret medför för den som har diagnos och närstående.
 

Vill du veta mer om föreningen?
Titta vidare på webbplatsen, ta en kontakt med någon i styrelsen, om ni saknar eller inte hittar det ni söker.
 
DU glömmer väl inte att titta in på fliken Tips & föreläsningar !! 

Kalender

  Nyheter

   Vår förening planerar föreläsningar och aktiviteter - vad skulle du vilja att vi arrangerar? Skicka ett mail till kalmar@autism.se

   Om NPF -neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och lärande hos SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten


   Pedagogiskt perspektivs webb - om kurser och föreläsningar