Lägret vänder sig till dig som är:
  • Medlem i Autism Sverige
  • Har en autismdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning
  • Över 18 år
Sista anmälningsdag
Datum för sista anmälan är den 28 februari 2023.
Priser
  • Personer med funktionsnedsättning: 1800 kronor
  • Medföljande må-bra-person: 2 300 kronor