I funktionsrättsprojeket Rättigheterna är våra! vill vi visa hur livet är för dom av oss med funktionsnedsättning/normbrytande funktionalitet i Västerbotten.

Det är ett arvsfondsprojekt och det drivs av Rättighetscentrum Västerbotten, Funktionsrätt Västerbotten och Västerbottens museum. Vi som jobbar i projektet heter Emma Möller, Camilla Björnehall och Clara Höglund. 

Varför finns projektet?
Stödet till personer med normbrytande funktionalitet har blivit sämre. Många saknar det stöd som behövs i vardagen.

Vi ser också att diskriminering ökar på nationellt och i Västerbotten.

Vi samlar därför in åsikter och berättelser om livsvillkor i Västerbotten.  Några berättelser visas upp i en utställning på Västerbottens museum. Berättelserna kan även användas i påverkanskampanjer i sociala medier, i nyhetsartiklar och när vi pratar med politiker eller andra beslutsfattare. 

Du är självklart helt anonym om du vill vara det och du kan dra tillbaka din berättelse om du ångrar din medverkan. 

Vill du medverka?
Vi kan träffa dig för att göra en intervju, det tar ungefär 30-60 minuter. Det går även bra att svara på vår enkät eller mejla till clara.hoglund@sensus.se

Läs mer på vår hemsida där du även hittar vår broschyr och länk till enkäten: https://rattighetscentrumvasterbotten.se/rattigheterna-ar-vara/

På instagram heter vi rattigheterna_ar_vara. 

Bilden föreställer Clara Höglund som sitter längst till vänster, Camilla Björnehall i mitten och Emma Möller längst till höger. De sitter på cafét Kulturbageriet i Umeå.

Bilden föreställer Clara Höglund som sitter längst till vänster, Camilla Björnehall i mitten och Emma Möller längst till höger. De sitter på cafét Kulturbageriet i Umeå. 

 

Metodutvecklare Rättigheterna är våra!

Rättighetscentrum Västerbotten

 

Tel: 076- 272 71 65
Hemsidahttps://rattighetscentrumvasterbotten.se/
Instagram: rattigheterna_ar_vara

Mer information finns i vår kalender