Kallelse till årsmöte 

  • Välkommen till årsmötet!
  • Vi skickar ut länk till zoom-mötet till anmälda medlemmar

Efter årsmötet kommer Cecilia Brönemyr att berätta om Rörelseglädje-grupper för barn med NPF-problematik och deras föräldrar, en verksamhet som hon initierat och ansvarar för.

 

När​: Söndag 20 februari 2022 klockan 18:00-20:00

Var​: Online, via Zoom 

Anmälan​: Senast fredag 18 februari till anmalan.autism.vasterbotten@gmail.com. Märk meddelandet ​Årsmöte 2022​. Länk och instruktion till hur man använder Zoom skickas ut dagen innan mötet.