Ordförande: Navid Ghannad, Löddeköpinge

Vice ordförande: Larisa Gustavsson, Kristianstad

Ledamot: Emma Davies Drugge, Hjärup

Ledamot: Maria Holmén, Malmö

Ledamot och sekreterare: Lotta Anderson, Hjärup

Ledamot och skolombud: Annika Sandberg, Limhamn

Ledamot och LSS ombud: Per Hallberg, Helsingborg

Ledamot och LSS ombud: Kent Lorentzon, Malmö

 

Suppleant och vuxenombud: Oli Stephensen, Lund

Suppleant: Sven-Olof Johansson, Lund

Suppleant: Svante Lingärde, Lund

 

Valberedning: Lena Wemar och Jenny Lindekrantz 

 

Föreningskonsulent: Jessica Löfvendahl 

Kanslist: Christin Lindskoug