Autism-och Aspergerföreningen Skåne är en intresseorganisation som verkar i Skåne. Vi har distriktkansli i Malmö och lokalföreningar i Lund och Helsingborg.

Autism- och Aspergerföreningen Skåne verkar under Autism- och Aspergerförbundet som är en riksorganisation med säte i Stockholm. I Sverige utgör vi ca 18 700 medlemmar tillsammans.

Vi vill att personer med autism och autismliknande tillstånd ska kunna leva och ta del i samhället på lika villkor som andra. Vi bedriver därför påverkansarbete. Vi anordnar också aktiviteter där alla våra medlemmar är välkomna.

I Skåne har vi skolombud och LSS-ombud. De hjälper dig som behöver stöd inom respektive område kopplat till autism. De finns för att vägleda dig och andra, som myndigheter, regionen och kommunen, i dina rättigheter.

Du kan också kontakta Autism- och Aspergerföreningen Skånes kansli om du känner dig osäker gällande en viss fråga. Vi finns här för dig!