Domen slår fast att en elev inte behöver ha en diagnos för att få rätt till stöd. Enligt Skollagen ska en elev som riskerar att inte uppnå målen, snabbt få hjälp av skolan med extra stöd och anpassningar i undervisningen. Det är rektorns ansvar att se till att elevens behov utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd ska hen få det.


Eleven, som gick i årskurs fyra, hade ingen konstaterad diagnos men visade tecken på att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Skolans egen utredning visade att eleven hade behov av särskilt stöd men trots det fick eleven inte tillräckligt stöd. Det ledde till att eleven var frånvarande och missade en stor del av undervisningen under ett halvår.


Högsta Domstolen slår fast att Malmö kommun har utsatt eleven för diskriminering. Kommunen döms att betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.


Navid Ghannad, ordförande i Autism Skåne menar att domen kommer att få stor betydelse för föreningens medlemmar:
– Det är upprörande att skolan inte har följt skollagen men positivt att Högsta Domstolen slår fast att det inte ska krävas någon diagnos för att få stöd av skolan.


Elevens familj fick hjälp av organisationen Malmö mot diskriminering för att driva rättsprocessen. Här kan du läsa hela domen.