Personer med funktionsnedsättning kan inte räkna med att få samma vård som den övriga befolkningen. Det är faktiskt inte säkert att de får någon vård över huvud taget. Det framgår tydligt av rapporten Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, som Socialstyrelsens släppte i mars. Rapporten är skrämmande läsning men tyvärr ingen överraskning för alla funktionsnedsatta och deras anhöriga.
I Patientlagen slås fast att Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Våra medlemmar vill att sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson svarar på frågan:
Vilka åtgärder tänker du vidta för att ge funktionsnedsatta tillgång till jämlik vård och tandvård, i enlighet med Patientlagen?

Läs hela debattartikeln och ministerns svar i Dagens Arena.