Rapporten består dels av en enkätstudie som har besvarats bland Autism Skånes medlemmar (2022), dels djupintervjuer och minnesanteckningar från Autism Skånes arbete kring LSS, arbetsliv och eftergymnasiala studier (2022-2023). 

Rapporten har initierats av Autism Skånes arbetsgrupp för autism och eftergymnasiala studier och har bedrivits av Lotta Anderson och Svante Lingärde, båda verksamma i Autism Skånes styrelse. 

Rapport: Struktur - en lösning på problem