De senaste fem åren har 673 personer med intellektuell funktionsnedsättning ställts inför rätta i svenska domstolar. Det visar en rapport från researchföretaget Acta Publica. 143 av de åtalade dömdes till fängelse. I 29 fall blev påföljden rättspsykiatrisk vård.

Personer med IF är en mycket sårbar grupp i samhället. Många länder har därför rättssystem med undantagsregler för personer som är otillräkneliga, det vill säga att de saknar förmåga att förstå eller kontrollera sitt handlande. De anses inte ha ett straffrättsligt ansvar och de kan därmed inte dömas i domstol. I Sverige saknas ett sådant resonemang. Det innebär att personer som varken förstår vad ett brott är eller vad en rättegång är, har dömts till fängelsestraff eller till rättspsykiatrisk vård.

Redan för över 20 år sedan föreslog Psykansvarskommittén att personer med svår intellektuell funktionsnedsättning inte skulle kunna dömas för brott. Utredningen föreslog också att personer med lindrig IF skulle kunna avtjäna sina straff på särskilda boenden/LSS-boenden med hög säkerhet. En överväldigande majoritet av remissinstanserna instämde i förslagen. Tre justitieministrar senare har vi fortfarande ett rättsväsende som skickar personer med IF i fängelse.

Autism Skåne vill se en lagändring i linje med Psykansvarskommitténs förslag. Personer med måttlig och svår IF ska inte kunna åtalas för brott. Personer med lindrig IF, som döms för brott, ska kunna avtjäna sina straff i en särskild sorts fängelser, liknande låsta gruppbostäder med personal som har kompetens om IF. Dessutom vill vi att lagen som gör det brottsligt att utnyttja minderåriga för kriminella syften även ska omfatta utnyttjande av personer med IF.

Läs hela debattartikeln i Dagens Arena.