Malmö stad har gett Autism Skåne i uppdrag att under en tvåårsperiod hålla öppen mötesplats för och med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mötesplatsen utgår från Autism Skånes distriktskansli i Malmö med start från februari 2024 och hålls öppen två tillfällen i veckan. Mötesplatsen är öppen för Malmöbor och allmänheten och är tänkt att komplettera Autism Skånes ordinarie verksamhet av träff- och anhörigstödgrupper. Det krävs inget medlemskap i Autism Skåne för att få delta.

Varannan månad kommer mötesplatserna ingå i en föreläsningsserie som sänds från mötesplatsen och där aktuella ämnen inom NPF diskuteras och/eller föredras. Föreläsningarna görs tillgängliga för allmänheten och förutsätter inget medlemskap i Autism Skåne.

Du håller dig uppdaterad om NPF mötesplats och aktuella aktiviteter via www.npfmotesplats.se. Observera att sidan är under uppbyggnad och att mötesplatsen är under uppstart.

 

Såhär känner du igen NPF mötesplats: 

Välkommen till NPF mötesplats!