Bakgrund

På Funktionsrätt Skåne möter vi många medlemmar som befinner sig i digitalt utanförskap. Alla får inte ha e-legitimation som BankID, och ett ärende som att köpa en bussbiljett eller göra ett enkelt vårdärende är för vissa omöjligt. Tillsammans med Freja eID och Begripsam driver Funktionsrätt Skåne projektet – Betala med ansiktet. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer som är drabbade av digitalt utanförskap att identifiera sig med sitt ansikte.


Vad gör vi när vi ses

Thilia och Natalie från Funktionsrätt Skåne kommer till Autism Skånes kansli. Under kvällen kommer vi diskutera hur ni idag identifierar er och om ni idag stöter på problem. Vi kommer även testa en prototyp som vi på Funktionsrätt kallar ”Mini dörren”. Vi kommer ha två mindre workshops där vi tillsammans pratar om våra erfarenheter och drömmar om digitalisering. Vi avslutar med att diskutera i vilka andra situationer än
kollektivtrafik som det kan vara bra att identifiera sig med ansiktet.

När: Torsdagen den 29 september klockan 16.30-18.30
Var: Autism Skånes kansli, Ängelholmsgatan 6, Malmö
Anmäl dig till: anmalan@autismskane.se senast den 27 september
så vi kan beräkna fika.

Vid frågor går det bra att kontakta Christin christin@autismskane.se


Varmt välkommen!