Välkommen till en spännande föreläsningsdag på Dunkers kulturhus! 

Autism Skåne firar världsautismdagen med tre olika spår: 

- Bo Hejlskov Elvén, "Hur neurotypiska kan klanta till det när man har med personer med autism att göra och hur man ska undvika det." 

"När vi har med personer med särskilda behov att göra kommer vi ibland att klanta oss. Vi glömmer att tänka, eller råkar till och med ibland tänka fel. Bo presenterar en modell för hur det blir fel i huvudet på oss ibland, och hur vi kan göra för att hjälpa oss att hålla tungan rätt i mun i vardagen. För vi vill ju väl."

Bo Hejlskov Elvén är psykolog och har arbetat med skärningspunkten mellan funktionsnedsättningar och mänskliga rättigheter i 25 år.

 

- Monica Bergenek, Marionettmamman, "Funkisfamiljen - utmaningar och strategier i vardagen." 

En föreläsning om hur livet kan påverkas när ett barn i familjen har autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Monica kommer bland annat att beröra utmaningar i vardagen och vid högtider - strategier, anpassningar och verktyg i vardagen - syskonperspektivet - tips för att fortsätta orka.

Monica Bergenek är bosatt i Malmö och arbetar som vårdutvecklare på Skånes universitetssjukhus. Hon är mamma till två barn varav den yngste, Linus 11 år, har autism, ADHD, medelsvår intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi. Monica har skrivit boken Marionettmamman och driver podden Kaos, kärlek & koffein - en podd om funkislivet. Sommaren 2022 var hon en av sommarpratarna i Podden Autism.

 

- Roland Dreckmann; ASD-puzzlaren, "Inte lagom Roland - ett absolut tänkande i en relativ värld." 

"I över 50 år märker jag något som får mig att inte passa i det normativa samhället. Det skapar många prövningar, utanförskap och mellanförskap. Jag hamnar hela tiden mellan stolarna. Hittar inte min plats där 'hela jag' kan sitta utifrån mina förutsättningar på ett hållbart sätt. Min Aspergerdiagnos konstaterades 2015 när jag är 51 år. Idag är det annorlunda, men fortfarande väldigt krävande. I min föreläsning berättar jag hur fick till en NPF-utredning, hur jag bygger mina strategier i vardagen, hur jag tränar min mentala motståndskraft och gång på gång reser mig upp.”