Upplägg är ännu inte bestämt. Vi planerar för att träffen kommer hållas på Autism- och Aspergerföreningen Skånes lokal i Malmö. Vi återkommer med mer information.