Det är ett projekt som finansieras av Jämställdhetsmyndigheten och som drivs av RFSU Malmö i samarbete med Autism- och Aspergerföreningen Skåne. 

Spektrum: Sex har samtalskvällar med teman kopplat till sexualitet, hälsa, rättigheter och jämställdhet. Dessa teman togs fram med hjälp av referensgrupper bestående av personer som själva har en autismdiagnos och/eller annan neuropsykiatrisk diagnos. 

Vi kommer ses i samtalskvällar vid fyra tillfällen. De tre första samtalskvällarna kommer ske digitalt. Den fjärde och sista samtalskvällen hoppas vi kunna genomföra på plats i Autism- och Aspergerföreningen Skånes lokal i Malmö. Detta förutsatt att restriktioner kopplat till Covid-19 tillåter det.

Du får gärna tipsa om våra samtalskvällar för personer du känner!

Du kan anmäla dig till alla eller enstaka kvällar.
Specifik information skickas ut inför varje samtalskväll.

Anmälan görs här: Spektrum: Sex - Samtalskvällar hösten 2021 (google.com)