Träffarna sker digitalt via mötesverktyget zoom.
Nästa träff är den 9 maj klockan 18.00-19.00 och fortlöper sedan var tredje vecka.

Samtalsämne på träffarna bestäms tillsammans i gruppen. 

Är du intresserad och vill veta mer så kontakta Christin: christin@autismskane.se

Varmt välkommen!