Vi anordnar sedan en tid tillbaka en digital grupp (via Zoom) som drivs av medlemmarna själva. Träffarna sker regelbundet och man delar erfarenheter och tips med varandra kring olika teman relaterade till autism, under förtroende. Allt som sägs i gruppen stannar i gruppen och inga namn nämns utanför gruppen. Det har varit uppskattade möten där man upplevt ökad förståelse för autism. 

Datum och samtalsämne kommer deltagarna överens om på träffarna. 

Är du inte redan medlem går det bra att prova på gruppen vid två tillfällen sedan vill vi att du tecknar medlemskap i föreningen. Ett medlemskap kostar 250:- per person/år  

Vill du anmäla dig eller veta mer kontakta Christin: christin@autismskane.se

Varmt välkommen!