Kvällen baseras på SFS: rapport (2023) ”Särskilt pedagogiskt stöd - en kartläggning av lärosätenas insatser” (2023) och Autism Skånes rapport (2023) om eftergymnasiala studier bland medlemmar 16 - 30 år. Medverkar gör:
Jacob Fränert, Ordförande, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), Carina Argelius, pedagogisk samordnare, Lund Universitet, samt Lotta Anderson och Svante Lingärde från Autism Skåne.

Efter presentationerna finns möjlighet att ställa frågor. Anmälan görs till: anmalan@autismskane.se Länk skickas till dig dagarna innan temakvällen.

Varmt välkommen!