Välkommen till en digital föreläsning om lektionsutveckling i anpassad grundskola!

Kamilla Klefbeck är lektor i specialpedagogik.

Hon har en bakgrund som socialpedagog, förskollärare

och speciallärare med specialisering utvecklingsstörning.

Under 20 år, 1997–2017, arbetade hon med både barn och ungdomar

med intellektuell funktionsnedsättning och autism, men

även med vuxna inom daglig verksamhet. Sedan 2017 är hon

verksam som lärarutbildare på Högskolan Kristianstad.

Som medlem i Autism Sverige tar du del av föreläsningen gratis. Den hålls digitalt via mötesverktyget Zoom. Varmt välkommen!