Välkommen till en digital föreläsning om lektionsutveckling i anpassad grundskola!

Kamilla Klefbeck är lektor i specialpedagogik.

Hon har en bakgrund som socialpedagog, förskollärare och speciallärare med specialisering utvecklingsstörning.

Under 20 år, 1997–2017, arbetade hon med både barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och autism, men även med vuxna inom daglig verksamhet. Sedan 2017 är hon verksam som lärarutbildare på Högskolan Kristianstad.

Föreläsningen hålls digitalt via mötesverktyget Zoom.

Varmt välkommen!