Program:

18:00:          samling på restaurangen för gemensam måltid
19:15:          (cirka) årsmötesförhandlingar
20.00:          (cirka) avslutning

Anmäl deltagande senast den 7/3. Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig i förväg vid förfrågan.

Se meny och läs mer