SENASTE NYTT

Skolenkät 2018

Ny skolenkät visar ökad frånvaro och sämre måluppfyllnad för elever med autism

Autism- och Aspergerförbundets  skolenkät  2018 visar bland annat att:

 • måluppfyllelsen för ämnena svenska, engelska och matematik för elever med autism fortsatt är låg, 44 %. För grundsärskolan så låg som 32 %.
 • frånvaron har ökat till 52 %, jämfört med 46 % i förbundets skolenkät 2016. Det är i grundskolan och grundsärskolan som frånvaron har ökat sedan förra enkäten.
 • många barn, 55 %, har frånvaro redan i grundskolans årskurs 1-3, vilket är en tydlig försämring sedan förra enkäten.
 • flickor har betydligt högre frånvaro än pojkar i årskurs 7-9, både i grundskolan och i grundsärskolan.

Ladda ner rapporten som PDF-fil här: Skolenkät 2018

 
VI FINNS PÅ FACEBOOK
Facebook har föreningen en s.k. sluten grupp  för medlemmar och närstående. Du kan ansöka om att bli medlem och godkännas av administratör. 
Gå in på Facebook och sök efter gruppen:


OM FÖRENINGEN

Autism & Aspergerföreningen Uppsala län är en ideell intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för personer med Autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Föreningen arbetar för att erbjuda individanpassade aktiviteter som läger, utflykter och bad eftersom många medlemmar har svårt för ”vanliga” aktiviteter som normalt erbjuds i samhället.

Föreningen arbetar för att sprida kunskap om och förståelse för de svårigheter som funktionsnedsättningen medför.

Föreningen arbetar för att påverka politiker, tjänstmän och beslutsfattare inom områden som berör våra medlemmar.

 

Kalender

  Varning

   VARNING!

   Vår ordförande, Eva Hessling Jansson, har blivit hackad! Om du får mail "från henne" om att hon är utomlands ovh behöver hjälp... så ska du kasta mailet utan åtgärd. Hon är hemma och mår bra!