Autism Gävleborg är en ideell förening som arbetar för att våra medlemmar ska få bra möjligheter till meningsfulla aktiviteter.

Micke Axenhag
Ordförande
Autism Gävleborg

Som medlem får du

  • riksförbundets tidning Tidningen Autism 4 gånger per år
  • ta del av medlemsaktiviteter
  • möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter
  • möjlighet att stödja föreningens arbete med att sprida kunskap om autismspektrumtillstånd