Bli aktiv i autism Gävleborg

Känner du att du vill vara en aktiv del av autism Gävleborg?

Vill du vara med och arrangera aktiviteter för medlemmar i vårt distrikt, eller vill du hjälpa till vid våra aktiviteter? Kanske känner du att du vill bidra i påverkansarbetet i din kommun eller i regionen? Välkommen att höra av dig till oss.

Inom Autism Gävleborg pågår aktiviteter för medlemmarna. Vi behöver dock flera som vill engagera sig i föreningen, detta för att kunna växa både gällande antal aktiviteter men även hjälp att sprida kunskap om autism och påverkar beslutsfattare i våra kommuner och regionen. 

Vill du vara med?

Verksamheten inom föreningen bygger framförallt på ideellt engagemang. Om du har idéer och är intresserad av att bidra till arbetet är du välkommen att kontakta oss. 

Hur blir jag aktiv i autism Gävleborg?

För att engagera dig behöver dessa kriterier vara uppfylld

Tidsåtgång

Hur mycket tid som går åt till uppdrag är varierande och upp till var och en, här finns en guide som visar ungefärlig tidsåtgång på olika uppdrag.

Kontaktinformation

ordförande Micke Axenhag 070-910 46 03 eller mail gavleborg@autism.se