Förra veckan var Gävleborgs ordförande med på radio, dels för att det var internationella autismdagen men framför allt för att det har framkommit kritik mot att vården besitter för dåliga kunskaper när det gäller autism. Många upplever att personer med autism får sämre vård och framför allt att man ofta feldiagnostiserats p.g.a. att vårdpersonalen inte har rätta kunskaperna, inte använder exempelvis bildstöd och inte kan bemöta på rätt sätt. I ett upprop kräver nu representanter från Autism Sverige att kunskapsnivån bör höjas i alla delar av svensk sjukvård. 
Är du en av dem som upplevt något av detta och som kan tänka dig att bli kontaktad av radion? Inte nödvändigtvis vara med i radion men ändå berätta om din upplevelse för att de ska ha information att följa upp? 
Maila i så fall till gavleborg@autism.se