Under helgen 20-21 april var vår ordförande i Stockholm för två givande dagar med autism Sverige. Lördagen gick åt till årsmöte, ett givande och produktivt möte. Styrelsen för autism sverige har röstats fram och presentation gjordes av verksamhetsberättelsen och ekonomisk rapport avlagts. Många intressanta motioner presenterades och många ställningstagning togs.

Söndagen vigdes till representantskapsmöte, där föreläste demokratipiloterna och presenterade deras projekt lyssna på oss. Resterande dag gick till intressanta inspel från Sveriges alla distrikt.