Program för dagen:
13.00 – 14.00 Julia Karlsen: Föreläsning med frågestund.
14.00 – 14.10 PAUS. Med kaffe / te och kaka.
14.10 – 15.10 Malin Lindén: Föreläsning med frågestund.
15.10 – 15.20 PAUS. Med kaffe / te och kaka.
15.20 – 16.00 Gemensamt samtal och möjlighet till ytterligare frågor.