E-post: uppsala@autism.se

Telefon: 073 4333231 Telefontid: Måndag-Onsdag kl. 10.00-16.00

Postadress: Autism och Aspergerföreningen Uppsala Län, Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala

Styrelse 2021-2022

Ordförande Susanne Söderberg Wickström

Vice ordförande Lillemor Åhrlin

Sekreterare Lena Lunde

Kassör Charlotta Fagerberg

Ledamöter

Birgitta Anér

Nask Dzay

Sofie Sander

Cecilia Götmar

Suppleanter

Eva Hessling Jansson

Magdalena Lycken

Helena Komorowska

Maria Lundholm

Johanna Lindholm

Stina Nilsson

Bo Wickström