Gamingcenter har en personal på plats som hjälper till med tekniken och om man behöver låna login till olika spel så kan man fråga denne.
Det finns datorer med vanligaste spelen minecraft Roblox och många fler.  Även några några tv spel. Deltagarna spelar fritt efter intresse. 
Spelträffen startar 10.00 och klockan 12.00 avslutar vi med gemensamt fika i konferensrummet mittemot.
12.30 är vi klara. 
Inträde till Allis ingår så om man vill kan man stanna kvar  på Allis sen. De har rum där man kan klättra, åka skateboard parkour etc . 
Alla deltagare har med sig en förälder eller stödperson. Om inget stöd i spelrummet behövs så sitter förälder i konferensrummet mittemot spelrummet. Det är lätt för förälder gå mellan spelrummet och konferensrummet. 
Det finns alltså ingen anställd ledare för aktiviteten  men  Annie Mattson är ansvarig från föreningen i den yngre gruppen och Sofie Sander är ansvarig i den äldre gruppen och Allis personal finns också på plats och hjälper till med tekniken.
Yngre gruppen 10-13 år s​​es​​:
22 jan
12 feb
19 mars 
23 april
14 maj
Äldre gruppen 13-16 år ses:
15 jan
5 feb
12 mars
16 april
7 maj