På gården finns det mycket att göra tex aktivitetsslinga, gungor, vattenlek, utomhusspel, upplevelsestig och mycket annat.

Ingen avgift.

Anmälan senast 21 juli.

Anmälan krävs och vid förhinder meddelas till uppsala@autism.se

Lunch och fika ingår. Vid anmälan ange behov av specialkost.