Föreningen bjuder in barn i åldrarna 7-10 år att delta i en syskongrupp.

Syftet är att låta syskon utan autismdiagnos få stå i fokus under våra träffar för att ge dem möjlighet att lära känna andra i samma situation medan vi bakar, pysslar osv.

Vi träffas under fyra torsdagar i augusti med start 4 augusti. (Torsdag 4, 11. 18 och 25 augusti).

Kl. 18-19.30 på Eklonsnäs, Lövängsvägen 49 Uppsala.

Vid frågor kontakta Nina Lundström nina_lundstrom@hotmail.com

Anmälan senast 30 juni till uppsala@autism.se 

märk mailet med Syskongrupp.