Buss från UKK till museet kl. 11.00
Guidning kl. 12.00
Lunch kl. 13.00
Buss tillbaka till Uppsala 15.00

Anmälan senast 29 januari 2023 till uppsala@autism.se märk mejlet med Bålsta och namn på den/de som ska åka med.
OBS! Begränsade platser.