Den som anmäler sig får själv ta sig till badet.

Parkering med P-skiva och det går stadsbuss ända fram till badet.

När man badat bra finns det möjlighet att köpa fika i cafeterian. Vi har tillgång till eget rum när vi fikar.

 

Anmälan senast 25 maj till uppsala@autism.se

Märk mejlet med titeln Bad.

Ange namn och vilka som är vuxna samt ålder barnen som vill bada.

 

Alla måste vara medlemmar (huvudmedlem eller familjemedlem) (ej ledsagare eller assistenter) för att kunna delta i aktiviteten.