Finalen är kl. 18.30- 21.00 på Stockholms Waterfront.

Anmälan till Pia Ek pia.ek@telia.com 

Senast 1 juni måste anmälan vara inne. Anmäl antal personer som omfattas av LSS och antal ledsagare.

Plats och tid för avresa med buss och eventuella ändringar meddelas på FUB:s hemsida under kalendern

www.fub.se/lokal/fub-uppsala/kalendar/

 

Avresa från Stationsgatan, hållplats E3 kl 16.00

Returen går från Stockholm Waterfront kl 21.15.

 

För information: birgitta.aner@telia.com