En tisdag i sommar kommer det att ordnas en busstur till  Allsång på Skansen.

 

Gör en intresseanmälan till uppsala@autism

Ange antal deltagare och ålder samt märk mejlet med titeln Allsång

Datum, tid och kostnad är inte bestämt.

Vi kontaktar dig när det är bestämt.