TF ordförande

Peter Selegård
Eskilstuna

TF sekreterare

Peter Selegård
Eskilstuna

Kassör

Jens Carstensen
Flen

Ledamöter

Nina Carstensen
Flen

Magdalena Zeiher Recht
Järna

Suppleanter

Jenny Häkänen Muhanga
Eskilstuna

Medlemsansvarig

Nina Carstensen

Vakanser just nu

Skolombud

LSS-ombud