Ordförande:
Vakant

Vice ordförande:
Johan Norén, Boden

Sekreterare:
Helene Stenbro, Piteå. Anställd, adjungerad.

Kassör:
Catharina Holmqvist, Boden

Ledamöter:
Christina  Ahlin, Luleå
Iiris Mäntyranta, Luleå
Christian Rönnqvist, Piteå
Elin Sandström, Piteå

Suppleanter:
Johanna Berg, Boden
Rebecka Boman, Piteå

Adjungerad som sakkunnig läkare:
Alida Taranu-Ternström, Piteå

 

OMBUD
Autismombud:
Helene Stenbro
Johanna Berg

Skolombud:
Christina Ahlin

LSS-ombud:
Vakant

 

Revisor:
Susanne Nyström

Valberedning:
Ingrid Gustavsson-Kjell

 

 

E-post till föreningen: norrbotten@autism.se