Epost-adress till föreningen: norrbotten@autism.se

 

STYRELSE ÅR 2023
Vald i digitalt årsmöte 26 mars 2023

Ordförande
Tarja Leinonen, Vittangi

Sekreterare
Astrid Sundström Lindström, Boden

Kassör
Catharina Holmqvist, Boden

Ledamöter
Göran Stjärnholm, Boden
Anneli Degerman, Boden
Johan Norén, Boden

Suppleanter
Helene Stenbro, Piteå
Åsa Brandin, Boden
Johanna Berg, Boden


REVISORER
Susanne Nyström, ordinarie revisor
Sol-Britt Liedgren


VALBEREDNING
Ingrid Gustavsson-Kjell, Luleå
Mats Johansson

OMBUD

Ombud för vuxna med egen diagnos
Helene Stenbro, Piteå

LSS-ombud
Johan Norén, Boden

Skolombud