Epost-adress till föreningen: norrbotten@autism.se

 

STYRELSE ÅR 2023
Vald i digitalt årsmöte 26 mars 2023

Ordförande
Tarja Leinonen, Vittangi (avgick 3/9 2023)

Sekreterare
Astrid Sundström Lindström, Boden

Kassör
Catharina Holmqvist, Boden

Ledamöter
Göran Stjärnholm, Boden
Anneli Degerman, Boden
Johan Norén, Boden

Suppleanter
Helene Stenbro, Piteå (blev anställd som administratör 14/9 och blev då adjungerad i styrelsen)
Åsa Brandin, Boden
Johanna Berg, Boden


REVISORER
Susanne Nyström, ordinarie revisor
Sol-Britt Liedgren


VALBEREDNING
Ingrid Gustavsson-Kjell, Luleå
Mats Johansson

OMBUD

Ombud för vuxna med egen diagnos
Helene Stenbro, Piteå

LSS-ombud
Johan Norén, Boden

Skolombud