Vid årsmötet 2023 valdes följande styrelse:
Maria Grimstål - ordförande
Rickard Glittrén - vice ordförande
Inge Rigar - sekreterare
Pernilla Sturesson - skolombud
Lotta Bergkvist - LSS-ombud
Åsa Lundberg
Christer Ackeby
Erik Gemheden
Sara Hutmacher Sjöberg
Kristina Näsström
Kayana Davis Hansson

Kassör vakant