Samtalsgruppen startar den 2 mars och hålls i Jönköping, men du behöver inte bo i Jönköpings kommun för att vara med. Gruppen träffas fem gånger under våren. Ämnen som berörs är vardagssituationer, förhållningssätt, strukturer och rutiner, skola och vård samt tips och tricks i vardagen. Träffarna kommer även få besök av specialpedagog och anhörigstödet i Jönköpings kommun. Gruppen är kostnadsfri.

Samtalsgruppen är ett samarbete mellan Autism- och Aspergerföreningen Jönköpings län, Attention, Studieförbundet vuxenskolan och Jönköpings kommun. 

För mer information och anmälan, se länk nedan. 

Samtalsgrupp: Att vara vårdnadshavare till barn med NPF - SV Jönköpings Län