Anmälan sker till resa@autismjonkoping.se senast den 3 augusti. Ange mobilnummer samt namn på deltagande medlem och ledsagare om så behövs. Aktiviteten är gratis och i aktiviteten ingår inträde, matbiljett, fikabiljett. Välkomna!