Vid årsmötet 2022 valdes följande styrelse:
Maria Grimstål - ordförande
Rickard Glittrén - vice ordförande
Inge Rigar - sekreterare
Jörgen Domby - skolombud
Berit Lyth - LSS-ombud
Åsa Lundberg
Christer Ackeby
Pernilla Sturesson
Lotta Bergkvist

Kassör vakant