Vid årsmötet 2021 valdes följande styrelse:
Rickard Glittrén - ordförande
Maria Grimstål - vice ordförande
Inge Rigar - sekreterare
Jörgen Domby - skolombud
Berit Lyth - LSS-ombud
Åsa Lundberg
Christer Ackeby
Pernilla Sturesson
Beata Vilkhed

Kassör vakant