LokalföreningenVarberg-Kungsbacka är verksam i Varbergs och Kungsbacka kommun. Vi bedriver lokalt påverkansarbete i samverkan med andra lokala brukarorganisationer och kommunala organ. Vi bedriver också verksamhet för våra medlemmar och står till tjänst med råd och stöd.

Kontakta oss gärna om du har önskemål om fritidssyssel-sättningar eller andra aktiviteter, eller allmänna lokala frågor.

 

Ordförande Maria Johansson
Tel 073-435 08 17
E-post: varberg-kungsbacka@autismhalland.se

Sekreterare: Kristina Sjöö
E-post: khina.sjoo@icloud.com

Kassör: Ronny Nilsson (adjungerad utan rösträtt)
E-post: ronny.nilsson@mac.com

Maria Klaesson
E-post: maria.klaesson@outlook.com

Birgitta Temander
E-post: birgitta.termander@autismhalland.se

Charlotte Claesson
E-post: charlotte.claesson85@gmail.com

Johanna Liljeson Helsing
E-post: varberg-kungsbacka@autismhalland.se