Lokalföreningen Halmstad-Laholm är verksam i Halmstads och Laholms kommun. Vi bedriver lokalt påverkansarbete i samverkan med andra lokala brukarorganisationer och kommunala organ. Vi bedriver också verksamhet för våra medlemmar och står till tjänst med råd och stöd.

 Kontakta oss gärna om du har önskemål om fritidssyssel-sättningar eller andra aktiviteter, eller allmänna lokala frågor.

 

Ordförande Anders Bredfell
E-postanders.bredfell@autismhalland.se

Vice ordförande Kristoffer Eriksson
Tel 070-735 95 85
E-post: kristoffer@outmeals.se

Sekreterare Birgitta Eliasson
Tel 073-405 85 38
E-post: birgitta.i.eliasson@halmstad.se

Ledamot Lina Eriksson
Tel 073-957 60 29
E-post: lbs.eriksson@gmail.com

Ledamot Henrik Johansson
Tel 070-864 88 37
E-post: hennahenrik@hotmail.com

 

Lokalföreningens Facebook-sida:

https://www.facebook.com/autismhalmstadlaholm/