Lokalföreningen Falkenberg-Hylte är verksam i Falkenbergs och Hyltes kommun. Vi bedriver lokalt påverkansarbete i samverkan med andra lokala brukarorganisationer och kommunala organ. Vi bedriver också verksamhet för våra medlemmar och står till tjänst med råd och stöd.

Kontakta oss gärna om du har önskemål om fritidssyssel-sättningar eller andra aktiviteter, eller allmänna lokala frågor.

Styrelsen för 2021:

Ordförande Agneta Lundqvist
E-post: agnetalundqvist61@gmail.com

Sekreterare Pia Berg
E-post: piajberg@telia.com

Kassör Ronny Nilsson
Tel 073-919 18 32
E-post: halland@autism.se

Gudrun Dahlquist Carlstedt
E-post: gudrun.dahlquistcarlstedt@telia.com

Eva Lachnit
E-post: falkenberg-hylte@autismhalland.se