Lokalföreningen Halmstad-Laholm är verksam i Halmstads och Laholms kommun. Vi bedriver lokalt påverkansarbete i samverkan med andra lokala brukarorganisationer och kommunala organ. Vi bedriver också verksamhet för våra medlemmar och står till tjänst med råd och stöd.

 Kontakta oss gärna om du har önskemål om fritidssyssel-sättningar eller andra aktiviteter, eller allmänna lokala frågor.

 

Ordförande Lina Eriksson
E-postlbs.eriksson@gmail.com

Sekreterare Birgitta Eliasson
E-post: birgitta.i.eliasson@halmstad.se

Ledamot Christoffer Eriksson
E-post: kristoffer.eriksson@outmeals.se

Ledamot Rafie Kaner
E-post: -

Lokalföreningens Facebook-sida:

https://www.facebook.com/autismhalmstadlaholm/