Vi har också ett tungt ansvar för att bedriva påverkansarbete främst mot regionen, men även som remissinstans på nationell nivå i samarbete med förbundsstyrelsen. Vi har också ansvaret för att alla styrelsemedlemmar får en styrelseutbildning och hjälp/stöd i sitt arbete. Kompetenshöjande utbildningar/föreläsningar kommer styrelsens medlemmar till godo, därmed även alla medlemmar.

 

Ordförande Ronny Nilsson
E-post: halland@autism.se

Vice ordförande Maria Johansson
E-post: varberg-kungsbacka@autismhalland.se

Sekreterare Agneta Lundqvist
E-post: agnetalundqvist61@gmail.com

Kassör Christina Rödl
E-post: tina8.rodl@gmail.com

Styrelsesuppleant Lina Eriksson
E-post:lbs.eriksson@gmail.com

Styrelsesuppleant Eva Lachnit
E-post: falkenberg-hylte@autismhalland.se

Styrelsesuppleant Gudrun Dahlquist Carlstedt
E-post: gudrun@autismhalland.se