Fika till självkostnadspris. Frukt. Här kan vi diskutera det mesta.