Sedvanliga möteshandlingar kommer att finnas kopierade på mötet.