Vi träffas som vanligt i Anhörigstödets lokaler, fikar till självkostnadspris och snackar.
Samarrangeras med Attention Falkenberg-Varberg.